Kompas van het leven

Afmeting: 80 cm hoog – 120 cm breed

De kompas van het leven betekent goed en slecht, warm en koud, goog en laag, verdriet en blijdschap…. In al het slechte zit altijd iets goeds. Alles wat nieuw is wordt oud en kan barsten krijgen. Je wordt getekend door het leven.

De pijl wijst je de weg en staat in dit geval naar boven gericht. Want naar boven zit de groei.